..:: TRANG CHỦ ::..  21 Tháng Chín 2018   Đăng Ký  Đăng Nhập
Thông Tin Cá Nhân

Vietucfamily cam kết bảo vệ sự riêng tư và phát triển những kĩ thuật cung cấp cho bạn những công cụ mạnh mẽ và an toàn nhất trên mạng. Bản tuyên bố về sự riêng tư này áp dụng cho trang web Vietucfamily về việc thu thập và sử dụng thông tin. Bằng việc sử dụng website Vietucfamily, bạn bằng lòng thực hiện những điều khoản được mô tả trong Bản tuyên bố này.

Về Việc Thu Thập Những Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Vietucfamily thu thập những thông tin mang tính chất cá nhân của bạn, như địa chỉ email, tên, địa chỉ nhà, nơi làm việc hay số điện thoại. Vietucfamily còn thu thập những thông tin cá nhân mang tính chất riêng tư như mã bưu điện, tuổi, giới tính, sở thích của bạn.

Cả những thông tin về phần cứng và phần mềm trên máy tính của bạn cũng được Vietucfamily thu thập. Những thông tin này có thể bao gồm: địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt bạn đang dùng, tên miền, thời gian truy cập và những website đã giới thiệu cho bạn đến với chúng tôi. Những thông tin này được sử dụng bởi Vietucfamily để phục vụ cho sự vận hành của dịch vụ, để duy trì chất lượng dịch vụ và để cung cấp những thông số về việc sử dụng trang web Vietucfamily .

Hãy ghi nhớ rằng nếu bạn trực tiếp để lộ những thông tin cá nhân riêng tư hoặc những thông tin nhạy cảm qua những bảng tin công khai của Vietucfamily, những thông tin này có thể được người khác lấy và sử dụng. Hãy chú ý: Vietucfamily không đọc những thông tin mang tính truyền thông liên lạc của bạn.

Vietucfamily khuyến khích bạn xem lại những điều khoản về tính bảo mật của những trang web bạn liên kết đến từ Vietucfamily để từ đó bạn có thể hiểu những website đó thu thập, sử dụng và chia sẻ những thông tin đó như thế nào. Vietucfamily không chịu trách nhiệm về những điều khoản về tính bảo mật thông tin hay những nội dung khác của các website bên ngoài Vietucfamily và những website thành viên thuộc Vietucfamily.

Về Việc Sử Dụng Những Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Vietucfamily thu thập những thông tin của bạn để vận hành trang web Vietucfamily và cung cấp những dịch vụ mà bạn yêu cầu. Vietucfamily còn sử dụng những thông tin cá nhân của bạn để thông báo cho bạn về những sản phẩm, dịch vụ khác từ Vietucfamily và những chi nhánh của nó. Vietucfamily có thể tiếp xúc với bạn thông qua quan sát để nghiên cứu lối ứng xử của bạn, như ý kiến của bạn về những dịch vụ hiện tại hoặc tiềm năng của những dịch vụ mới có thể sẽ được cung cấp.

Vietucfamily không bán, thuê hay cho thuê danh sách khách hàng của mình cho các nhóm thứ ba. Vietucfamily có thể, bất cứ lúc nào, tiếp xúc với bạn về một đối tác bên ngoài với một lời đề nghị cụ thể mà bạn có thể quan tâm. Trong những trường hợp đó, những thông tin cá nhân của bạn (email, tên, địa chỉ, điện thoại) không được chuyển đến bên thứ ba. Thêm vào đó, Vietucfamily có thể chia sẻ dữ liệu với những đối tác tin cậy để giúp chúng tôi thực hiện những nghiên cứu thống kê, gửi cho bạn email hay thư tay, thực hiện hỗ trợ khách hàng, hoặc sắp xếp việc giao hàng. Tất cả những công ty thuộc bên thứ ba đó đều bị c